بررسی مجموعه پایان نامه های دانشگاه تهران

نویسنده

چکیده

پژوهش ذیل، حاصل اطلاعات کمّی از مجموعه پایان نامه های موجود درکتابخانه های دانشکده ها و موسسات وابسته به دانشگاه تهران به ترتیب تفکیک سازمانی وتفکیک مقاطع تحصیلی است که این بررسی با توجه به دوهدف،انجام گرفته است:نخست آگاهی دادن به دانشجویان ومسوولان آموزش دانشگاه که به مساله واسپاری پایان نامه ها توجه لازم مبذول دارند.دیگر اینکه استادان محترم مساله تحقیق پایان نامه هاراجدی تر تلقی کرده ،توجهی خاص به وضع کیفی آن داشته باشند که اگر این تحقیقات مطابق با موازین علمی پژوهشی باشد بار فراوانی را ازدوش برنامه های پژوهشی دولت برداشته،روند تحقیق نظام یافته وپویایی را بر پژوهش دانشگاه حاکم خواهد ساخت.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present study deals with the quantitative study of the theses stored in various faculties and institutes of Tehran University and divides the theses institution - and level-wise. There are two basic objectives of the study. Firstly, to invite the attention of the students as


well as the faculty to the idea of assigning theses, and secondly, to stress upon the teaching staff the need of taking the theses-writing more seriously, so as to improve their quality. If this latter objective is achieved, it would take off a great deal of pressure from academic programmes of the government, the process of research would become more organized and generate a new flurry in the research activities of the universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -