امکان دستیابی به نظام اسلامی و مستقل در طبقه بندی کتاب

نویسنده

چکیده

مقاله ی حاضر، به پاره ای از نقائص طبقه بندی های متداول کنگره و دیویی که هم اکنون در کتابخانه های ایران اعمال می شود اشاره می کند وامکان جرح وتعدیل وگسترش واحیاناً انطباق این طبقه بندی هارا با تقسیم بندی علوم در متون اسلامی وایران مورد بحث قرارمی دهد

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The article highlights some of the shortcomings of cataloguing in Congress and Dewey systems currently in vogue in Iranian libraries and suggest ways and means for their improvement and expansion possibly to bring them into line with the categorization of sciences as discussed in the Islamic and Iranian texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -