بررسی ونقد سداسیة الایام الستة ،اثر امیل حبیبی

نویسنده

چکیده

امیل حبیبی داستان پرداز،روزنامه نگار وسیاستمدار فلسطینی است که در فلسطین اشغالی به سرمی برد. او در آثار خود تلاش فراوان دارد تا زندگی هموطنانش رادرداخل سرزمین های اشغالی بی کم وکاست به تصویر کشد.نگارنده دراین مقاله برآن است تا ضمن ارزیابی سبک هنری حبیبی از لابلای اثر معروفش باعنوان سداسیة الایام الستة ‹شش پاره از حوادث شش روزه› به معرفی دیدگاه های وی وارزیابی سبک هنری وادبی اوبپردازد.
امیل حبیبی در آثار خود جهش بی سابقه ای به سوی ابداع شیوه ای نوین درادبیات معاصر عرب برداشت.اوطرحی نو درقالبی تازهدرافکند واز پیوند منطقی لفظ ومعنا تابلویی سحرآمیز آفرید.ازاین رو نثر وی نمونه ی برجسته ای از ادب نوپای مقاومت به شمار می رود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Periodicals play an impotant role in the growth and development orpuplic ideas and opinions. They can provide a wast area for the survey of
poletical, social and econemic problems in the societies. Palestinians has been strugling with great power during their long life history. But journalists
sUivive their courage and bravery through records of the events and happening. This SU/1Jey is a qualitative and quantitaive analysis of the
form. and content of Palestinian peliodicals during the Ottoman era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literary magazin
  • Ottoman
  • Palestin
  • periodicals
  • poletical weekly