ارتباطات علمی در دانشگاه‌ها با تاکید بر مشکلات دسترسی به مجلات علمی

نویسنده

چکیده

امروزه محققان جهت دسترسی به منابع علمی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند. در واقع، مسئله ارتباطات علمی هنگامی مطرح شد که افزایش قیمت نشریات و کاهش بودجه اختصاص یافته به کتابخانه شدت گرفت: یا به بیان دیگر، بحث نشریات ادواری در مجامع دانشگاهی مطرح گردید. راه حل نهایی برای رفع چنین مشکلی پیدایش نهضتی در زمینه دسترسی آزمان به منابع علمی است که توسط بسیاری از موسسات دانشگاهی پدید آمده است. در مقاله حاضر، سعی شده است که با بررسی مسائل و مشکلات ارتباطات علمی از مجرای مجلات و ارائه راهکارها، گامی در جهت برقراری ارتباط علمی میان محققان و نهادهای دانشگاهی برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Access to scientific findings is the main concern of scholars, researechers and scientists. Increase of scientific journal prices, particularly pertaining to STM (science, technology, and medicine), and decrease of libraries budget has led to scholarly communcatoins and consequently an open access movement has been emerged to provide free access to scientific resources by many academic and non-profit institutions. Explaining and evaluating issues of scholarly communication, the article tries to offer some actions for communicating researches and academic communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scholarly communication
  • Scientific Periodicals
  • Universities