روابط عمومی در کتابخانه‌های دانشگاهی

نویسندگان

چکیده

نیاز به روابط عمومی در کتابخانه‌های دانشگاهی اغلب ناشناخته مانده است. این مقاله به تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از مصاحبه با سیزده تن از مدیران کتابخانه‌ها درباره روابط عمومی می‌پردازد. با اینکه اغلب مصاحبه شوندگان به اهمیت روابط عمومی قوی اعتقاد دارند، بسیاری از آنها ایجاد واحد روابط عمومی را به طور جدی و سازماندهی شده پیگیری نکرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The need for public relations in academic libraries has often gone unrecognized. This article analyzes the results of interviews with 13 library directors on the subject of public relations. While most grasped the importance of establishing a strong public image, many have not actively pursued an organized public relations program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • library management
  • Public relations