بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های تخصصی امور برق و ارائه الگوی پیشنهادی

نویسندگان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت به‌کارگیری مدیریت دانش در کتابخانه‌های تخصصی امور برق وزارت نیرو در ایران انجام گرفته و به دنبال یافتن الگویی پیشنهادی برای اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های تخصصی مورد مطالعه است.
روش: مسئولان کتابخانه‌ها، مدیران و روسای بلافصل آن‌ها به‌عنوان افراد مورد مطالعه انتخاب شده‌اند، روش پژوهش به صورت پیمایشی بوده و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه، مصاحبه، تلفن، مصاحبه، نمابر و پست الکترونیکی استفاده شده است.
یافته‌ها: با توجه به وضعیت جامعه مورد مطالعه، چهار مولفه اصلی: گردآوری، سازماندهی، اشاعه منابع دانش و هم‌چنین نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید. مولفه‌های وضعیت گردآوری منابع و مهم‌ترین ضرورت‌ها در به‌کارگیری مدیریت دانش به‌طورکلی در چهار حوزه مورد بررسی، توسط کتابداران و مسئولین کتابخانه‌های و مدیران بلافصل بهتر از متوسط ارزیابی شده است. اما وضعیت سازماندهی منابع دانش، اشاعه دانش، نیروی انسانی در حد ناچیز و پایین‌تر از متوسط ارزیابی شده است. نمونه مورد مطالعه وضع موجود را مناسب نمی‌بینند. از طرفی نمونه مورد مطالعه از کتابداران و مسئولین، ‌اجرای مدیریت دانش در حوزه‌های امور برق را در حد ناچیز ارزیابی نموده و مسائل و مشکلات پیرامون آن را زیاد می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

State of Knowledge Management in Electrical Special Libraries and Presentation of a Model

نویسندگان [English]

  • Dr.Jeiran i Khansar
  • Dr.Abbas Hori
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to examine the state of knowledge management in electricity special library in Ministry of Energy and present a model.
Methodology: The Directories of libraries and their direct managers of Tavanir specialized holding company including 16 regional electricity companies has been studied. This study uses questionnaire and also qualitative interview to explore the how manager organize their knowledge.
Findings: Findings include the main four indicators such as gathering, organizing, disseminating & human recourses that have been explored in related to studied sample. The studied sample evaluated the performance of knowledge management small and under-medium rate and the present situation is not suitable. Finally the model for implementation knowledge management program in this area has been offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electricity special library
  • Knowledge Management
  • model