نقش کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق(ع) در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر، نقش کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق(ع) در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه بررسی می‌شود.
در این پژوهش از روش پیمایشی – توصیفی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری مورد پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند و در مقام پاسخ‌گویی به سوال‌هایی در مورد منابع کسب اطلاعات، رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان، عوامل مؤثر بر این رفتار، نحوه دستیابی دانشجویان به اطلاعات، میزان استفاده از کتابخانه، وضعیت کتابداران و عوامل مؤثر بر دسترسی اطلاعات است.
براساس یافته‌های پژوهش، منابع رسمی کسب اطلاعات در هر دومقطع، منابع چاپی بوده و منابع الکترونیکی در اولویت بعدی قرار داشته است. از منابع غیررسمی کسب اطلاعات، حضور در گردهمایی‌های علمی داخلی، ارتباط با پژوهشگران داخل و خارج شایان ذکر است دانشجویان برای دستیابی به منابع، بیشتر از رایانه استفاده می‌کنند و کمک‌های استادان و همکلاسی‌ها نیز در شناسایی منابع مؤثر بوده است. دانشجویان در هر دو مقطع، وضعیت کتابداران را در بازیابی اطلاعات مورد نیازشان متوسط عنوان کرده‌اند و مهمترین عواملی که در عدم دسترسی به منابع مؤثر بوده‌اند عبارتند از: محدودبودن ساعات کار کتابخانه، محدودبودن امکانات برای دریافت اطلاعات از خارج، موجودنبودن منبع اطلاعاتی و روزآمد نبودن منابع اطلاعاتی در هر دو مقطع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Kourosh Mohammadi
  • Dr. Yahya Doostdar
چکیده [English]

The purpose of is to studying the role of central library of Imam Sadiq University in supplying the student's information needs in post graduate of that University.
Students of M.A and PhD are the statistical society for my research. At this research my main stream way of my research was the measurement-discribtive method...
My main source at this research at the both of the M.A and PhD was the published books and the internet source was the second source attending at the ceremonies, using the help of researchers of inside the country and outside also was my source of studying. Students may use the computer for finding the sources and the help of other students and their professors are also useful for them.
Students say that librarians were useful for them but at the normal (medium) level and the also thought that the most reason of not being able of using the library was the limit of libraries work time, limit of facilities, not having the access to the up to date sources of information at the both M.A Ph.D.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Library
  • Imam Sadiq University
  • Information needs
  • Postgraduate students