آشنایی با RSS و کاربرد آن در بانک اطلاعاتی چکیده و استنادی Scopus

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت اشاعه گزینشی اطلاعات (SDI) در دسترسی سریع و روزآمد به اطلاعات و نقش آن در تولید دانش، در این مقاله سعی شده است یکی از فن‌آوری‌های جدید در زمنیة اشاعه گزینشی اطلاعات، یعنی RSS و مفاهیم مرتبط با آن یعنی RSS Feeds و RSS Readers و نیز چگونگی نصب یک RSS Reader توضیح داده شود. در این مقاله کاربرد RSS در بانک اطلاعاتی چکیده و استنادی Scopus و نحوه مشترک شدن یک RSS Feed در این بانک اطلاعاتی با مثال بیان گردیده است.

عنوان مقاله [English]

RSS and its Application in Scopus (Abstract and Citation Database)

نویسنده [English]

  • Ladan Darush Niakan
چکیده [English]

Selective Dissemination of information (SDI) is important in quick and update availability to information. SDI has also critical role in producing of knowledge. In this article has been explained one of the new information technology about SDI. At this survey has been explained about RSS, RSS Feeds. RSS readers (news aggregators), and also about install of Feed Reader (one of the RSS Readers). In this article I have demonstrated the application of RSS in Scopus (The largest abstract and citation database) and how you can subscribe to a Scopus RSS Feed

کلیدواژه‌ها [English]

  • RSS
  • Scopus
  • SDI