بررسی میزان رضایت پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی از خدمات اطلاع‏رسانی این پژوهشکده

نویسنده

چکیده

هدف: مطالعه میزان رضایت‏مندی پژوهشگران از خدمات اداره‏های کتابخانه و شبکه پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی.
روش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.
یافته‌ها‏: پژوهش نشان می‌دهد که 8/73 درصد پژوهشگران حداقل یک بار در ماه از خدمات کتابخانه استفاده می‏کنند. آنها از ساعت کار کتابخانه, پاسخگویی تلفنی و تجهیزات سالن مطالعه نسبتا" راضی هستند, اما از عدم رعایت سکوت در سالن مطالعه کتابخانه ناراضی‏اند. به‏طورکلی, میزان رضایت از منابع اطلاعاتی در سطح نسبتا" پایینی است. بیشترین نارضایتی به کمبود نشریات لاتین با 8/41 درصد, کتاب‏های فارسی با 3/39 درصد و نشریات فارسی با 32 درصد مربوط می‏شود. 1/54 درصد پاسخگویان از عدم برپایی نمایشگاه‏های داخلی در کتابخانه ناراضی هستند. میزان رضایت پاسخگویان از تاثیر نرم‏افزار کتابخانه در جستجوی اطلاعات بیش از رضایت از تاثیر برگه‏دان است. در بین خدمات ارائه شده توسط ادراه‌ی شبکه‌, بیشترین میزان رضایت (6/33 درصد) به امکانات شبکه داخلی و کمترین رضایت (8/46 درصد) به تعمیر تجهیزات رایانه‏ای و پاسخگویی به مشکلات رایانه‏ای همکاران اختصاص دارد. تقریبا" تمام پاسخگویان از شبکه اینترنت استفاده می‏کنند و فراوانی پاسخگویانی که چند بار در روز از اینترنت استفاده می‏کنند با 5/61 درصد بیش از سایر کاربران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

User satisfaction among the researchers with the information services available at Jihad agricultural Engineering Research Institute

نویسنده [English]

  • Fatima, Tasviri Ghamsari

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Services
  • Jahad Agricultural Engineering Institute
  • Library services
  • network services
  • Satisfaction