بررسی پژوهش‏های رفتار اطلاع‏یابی در ایران: مطالعه کتابسنجی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت مقاله‏های منتشرشده در زمینه رفتار اطلاع‏یابی در نشریات فارسی طی سال‏های 1375 تا 1388 است.
روش: این پژوهش با روش کتابسنجی و با ابزار سیاهه وارسی انجام شد.
یافته‏‏ها: نتایج پژوهش نشان داد از 81 مقاله بازیابی شده 6/92 درصد تالیف و 40/7 درصد ترجمه است. سهم مردان 4/58 درصد است و64/66 درصد از مقاله‏ها دارای یک پدید آورنده می باشند. 37/70 درصد از مقاله‏ها پژوهشی است که 96/85 درصد آنها به روش پیمایش توصیفی انجام شده است و ابزار گردآوری اطلاعات 49/96 درصد از پرسشنامه می‏باشد. 35/40 درصد از پژوهش‏ها به بررسی رفتار اطلاع‏یابی اعضای هیئت علمی پرداخته‏اند. در این بین فصلنامه کتاب، نشریه مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران دارای درجه علمی _ ترویجی، با انتشار 23 مقاله در زمینه رفتار اطلاع‏یابی بیشترین مقاله‏های مورد بررسی را منتشر کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information seeking behavior articles in Persian Journals between 1996 and 2009

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Karbal Aghaie Kamran
  • Dr.Saied Rezaie Sharif Abadi
چکیده [English]

Objective: The present investigation studies the status of articles published on Information seeking behavior in Persian journals for the 1996-2009 period.
Methodology: Bibliometric method using a checklist was used.
Findings: The results indicate that of 81 articles retrieved for the period studied, 92.6 per cent were original papers and 7.4 percent were translations. Male authors contributed to 58.4% of articles. 66.64 percent s had single authors. 70.37 percent were research papers of which 85.96 percent had used descriptive survey method. Questionnaire was the data collection instrument in 96.49 percent of the population studied. 40.35 percent of articles studied had investigated information seeking behavior among faculty members. Faslname-ketab, Nashriye-Markaz Asnad va Ketabkhaneh Melli Jomhouri Islami Iran had the highest number of articles (23) on this topic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information behavior Bibliometrics
  • Information seeking behavior
  • Iranian researchers