مدیریت دانش در عصر وب2: رویکردی تکامل‌گرایانه

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف اصلی این مقاله در وهله نخست مشخص نمودن فرایندهای اصلی «وب‏2» و ارتباط آن‌ها با فرایندهای مدیریت دانش سنتی و پس از آن تشریح معایب و مزایای به‌کارگیری ابزارهای تعاملی «وب‏2» در مدیریت دانش می‌باشد.
روش: روش بکار رفته در این مقاله، روش کتابخانه‌ای است و اطلاعات آن از مطالعه منابع و جستجوی مقالات در سایت و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به موضوع فراهم گردیده است.
یافته‌ها: در این مقاله درباره تأثیر «وب‏2» بر مدیریت دانش و جهت‌گیری مدیریت دانش در آینده بحث شده است. این مسئله از منظر چهار فرایند مدیریت دانش سنتی، یعنی خلق، انتقال، ذخیره و بازیابی، و کاربرد دانش مورد نظر قرار گرفته است. به اعتقاد ما، برای درک کامل ظرفیت‌های بالقوه طراحی و توسعه برنامه‌های کاربردی مدیریت دانش مبتنی بر وب2، ضروری است که درک و تلفیقی شفاف و دقیق از وب2 و فرایندهای مدیریت دانش سنتی به دست آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management in the Era of Web2.0: An Evolutionary Approach

نویسندگان [English]

  • Oranus Tajedini
  • Ali Sadat Mousavi
  • Ali Shabani
چکیده [English]

Objective: The present paper is primarily concerned with identifying Web 2.0 processes and their link to traditional knowledge management processes. It would then expound on the pros and cons of utilizing interactive Web 2.0 tools in knowledge management.
Methodology: Library Survey was used.
Findings: In order to fully understand the potential design and development possibilities of Web 2.0-based knowledge management programs, it is necessary to have a clear and precise understanding and combination of Web 2.0 and traditional knowledge management processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Management 2.0
  • Web 2.0
  • Web 2.0 technologies