دوره و شماره: دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 464123، فروردین 1389، صفحه 1-174 (51) 
مدیریت دانش در عصر وب2: رویکردی تکامل‌گرایانه

صفحه 101-119

اورانوس تاج‌الدینی؛ علی سادات‌موسوی؛ علی شعبانی