شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی کتاب الکترونیکی فارسی دانشگاهی از دیدگاه کتابداران دانشگاهی شاغل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

نویسنده

دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی فارسی دانشگاهی از دیدگاه‌یکی از گروه‌های ذی نفع (ناشر، کاربر، کتابدار و نویسنده) کتاب الکترونیکی، کتابداران دانشگاهی است.
روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کتابداران شاغل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران (کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای) است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، مهم‌ترین ملاک ارزیابی کتاب الکترونیکی از دیدگاه کتابداران، ملاک توزیع است. از مجموع 125 نشانگر مورد بررسی 30 نشانگر از دیدگاه کتابداران دارای بالاترین میزان اهمیت به هنگام انتخاب یک کتاب الکترونیکی مناسب برای کتابخانه است. دارا بودن فهرست مندرجات، امکان ذخیره کل متن کتاب، امکان انتخاب کتاب در فرمت‌های مختلف، دسترسی از راه دور و 24 ساعته و نظایر آن از مهم‌ترین نشانگرهای ارزیابی کتاب الکترونیکی از دیدگاه کتابداران شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Criteria for Farsi Academic E-Books: Librarians Attitude at State Universities in Metro Tehran

نویسنده [English]

  • sepideh fahimifar
چکیده [English]

Purpose: the aim of this research is to consider the most important criteria of Farsi academic e-book from standpoint of academic librarians.
Methodology: A researcher-constructed questionnaire was used for the survey. It was administered to academic librarians currently employed by the state universities in Tehran.
Findings: From the standpoint of librarians, the most important criteria are distribution factor. Of the 125 indicators covered in evaluation criteria, 30 were the most important indicators. Some of the main indicators were included; table of contents, whole document save, selecting eBooks in various format, 24/7 access, etc..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic librarians
  • Evaluation Criteria.
  • Farsi Academic E-Books
  • State University Libraries