نظریه‌های اخلاقِ هنجاری و چالش‌های اخلاقی در عرصه‌ی مدیریت اطلاعات

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از این مقاله، بررسی مسائلِ اخلاقیِ مطرح در مدیریت اطلاعات از منظر چهار نظریه‌ی عمده‌ی اخلاق هنجاری (نظریه‌های نتیجه‌محور، وظیفه‌محور، حق‌محور و فضیلت‌محور) است.
روش: این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی مفهومی انجام پذیرفت.
یافته‌ها: در این مقاله نشان داده می‌شود که چگونه می‌توان نظریه‌های اخلاقی را برای حل مسائل و چالش‌های انضمامی مدیریت اطلاعات به کار گرفت. همچنین مشخص می‌شود که هر یک از نظریه‌های اخلاق هنجاری، به شیوه‌ی خاص خود با این چالش‌ها مواجه می‌شوند.
اصالت: این مقاله ضمن توضیح درباره‌ی تعریف و تقسیم‌بندی فلسفه اخلاق، تاریخچه‌ی اخلاق اطلاعات و مباحث اصلی آن، به‌نحو مستدل و روشن توضیح می‌دهد که هر یک از نظریه‌های اخلاقی از چه زاویه‌ای به توجیه مسائل اصلیِ اخلاقی در عرصه‌ی مدیریت اطلاعات می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theories of Normative Ethics and Ehical Challenges in the Field of Information Management

نویسنده [English]

  • M Khandan
چکیده [English]

Objective: Current ethical issues in information management are examined from the stand point of four major normative ethics theories (consequence-based, duty-based, right-based and virtue-based).
Methodology: A conceptual analysis method was used.
Findings : By offering a discourse on the definition and division of ethics, history of information ethics and its principle topics, the present paper illustrates substantiatively that from what standpoint does each of the ethical theories posits major ethical issues in information management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Ethics
  • Cyber Ethics
  • Descriptive Ethics
  • Information Ethics
  • Normative Ethics