نقش معرفت‌شناسی فلسفی در تحقیقات علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی موسسه خانه کتاب

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی نقش معرفت‌شناسی فلسفی در تحقیقات حوزه علوم کتابداری و اطلاعرسانی انجام شده است.
روش: این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و به صورت تحقیقی مروری با بررسی منابع مختلف مرتبط با موضوع تحقیق انجام گرفت.
یافته‌ها: ارائه و تدوین فلسفه برای کتابداری نیازمند ارائه اصول نظری و ایجاد مبانی و شالوده‌های فلسفی است که خود به همکاری خبرگان حوزه نیاز دارد. کتابداری میتواند با استفاده از سه جنبه فیزیکی، محتوایی و اجتماعی، خدمات اطلاع‌رسانی مورد نظر را برای رفع آن معضل ارائه کند. تدوین فلسفه کتابداری و اطلاع‌رسانی در قالب نظریه‌های خلاق و جامع، به عوامل زمینه‌ساز بسیاری نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها مطالعه دقیق و شناخت فلسفه علم از دیر باز تا زمان حاضر است. به گواهی تاریخ و تجربه، شناخت سیر تکوینی تاریخ علم و فلسفه در تکوین نظریه‌ها نقش داشته و می‌تواند راه‌گشای کتابداران و اطلاع‌رسانان در یافتن شاهراه‌ها و مسیرهای فرعی رشته باشد، تنها در این صورت است که می‌توان در قبال تنش‌های معرفت‌شناختی عالمان علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی موضعی سازنده و آگاهانه اتخاذ کرد و به مدد نقد و تفکر انتقادی پایه‌های نظریه رشته را محکم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Epistemology in LIS Research

نویسندگان [English]

  • A Afghahi 1
  • ali rezaii sharif 2
  • I Barghi 3
1
2
3
چکیده [English]

Objective: The present paper examines the role of epistemology in researches conducted in the field of library and information science (LIS).
Methodology: A literature survey method was employed
Findings: To present and outline a philosophy for librarianship, one needs to offer theoretical underpinning and establish philosophical foundations. Librarianship could address this issue by providing a desired information service using the physical, contextual and social aspects. Outlining LIS philosophy within the framework of creative and comprehensive theories, would require much supporting factors, the most important of which being a thorough study and understanding of philosophy of science from past to present. History and experience attest to the role played by knowledge of developmental course of history and philosophy of science in development of theories and that it could be the pathfinder for librarians and information professionals to find the concourses and branches of the field. It is only in this way that one could adopt constructive and cognizant position vis-à-vis the epistemological tension caused by scholars in natural and social sciences and humanities. Through critical thinking the theoretical underpinning of LIS can be strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • library and information science