بررسی ضرورت ایجاد خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران با دیدگاه کاربر محور

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

هدف: در این پژوهش به امکان سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی با توجه به نیازها و توانمندی‌های جامعه استفاده کننده پرداخته شده است.
روش: روش این پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی است. جامعه پژوهش کاربران مقطع تحصیلات تکمیلی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و داده‌ها با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که کاربران به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی دسترسی دارند، آشنایی نسبتا مطلوبی با این فناوری‌ها دارند و تمایل زیادی به دریافت خدمات مرجع الکترونیکی دارند. در پایان پیشنهاد می‌شود بر اساس نتایج این پژوهش روش مطلوب ایجاد خدمات مرجع الکترونیکی در این کتابخانه دانشگاهی بر اساس مختصات کاربران و نیازهای آن‌ها طراحی و ارائه شود.
واژه‌های کلیدی: خدمات مرجع الکترونیکی، امکان سنجی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، دانشگاه تهران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Feasibility of Implementing Electronic Reference Services In the Central Library and Documentation Center

نویسندگان [English]

  • Fatima Fahimnia 1
  • T Mozafari 2
1
2
چکیده [English]

Objective: The present paper studies the feasibility of implementing electronic reference services in the Central Library and Documentation Center of University of Tehran [CENLIB].
Methodology: A user-centered approach was implemented based on descriptive method through the use of researcher-developed questionnaire. Samples were drawn from postgraduate students' members of CENLIB. Findings: Results indicate that users who have access to ICT, because of their relative familiarity with ICT-based services, are more inclined towards electronic reference services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Library and Documentation Center
  • Electronic Reference Services.
  • Feasibility
  • University of Tehran