چشم اندازی بر مبانی نظری مصورسازی حوزه دانش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران؛

2 غلامرضا فدایی استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران؛

3 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران؛

چکیده

هدف: هدف از این مقاله، بررسی مروری مبانی نظری از جمله تاریخچه و برخی نظریات مأخوذ از فلسفه و جامعه‌‌شناسی علم مربوط به حوزه‌ی نوپدید مصورسازی حوزه دانش به عنوان یکی از رویکردهای قدرتمند سیاستگذاری علم و فناوری می‌باشد.
روش: در این مقاله از تحلیل متون برای استخراج محتوای لازم با توجه به هدف مقاله استفاده شده است.
یافته‌ها: این حوزه‌ی نوپدید که پیش گام حوزه‌ی چند رشته ای مطالعات علم است از نظریات حوزه‏های مختلف مربوط به مطالعات علم از جمله جامعه‌شناسی، تاریخ و فلسفه علم بهره می‌گیرد. بررسی متون نشان داد که این حوزه در طول دو دهه‌ی گذشته با تحولات مثبتی همراه بوده و ظرفیت‏های خوبی در راستای ارائه‌ی تصویری روشن و چندبعدی از ساختار علم دارد.تاکنون در متون بسیار کمتر به مصورسازی حوزه دانش، و مباحث نظری آن پرداخته شده است. از این رو انتظار می‌رود مطرح شدن این حوزه به همراه مبانی نظری آن گامی مثبت در جهت آشنایی علاقمندان محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Perspective on the Theoretical Underpinning of Knowledge Domain Visualization

نویسندگان [English]

  • R Zavaraqi 1
  • GHolamreza Fadaei 2
  • Fatima Fahimnia 3
چکیده [English]

Objective: The aim of the present paper is to review the theoretical underpinning, including background and some of the hypotheses adopted from philosophy and sociology of science, as they pertain to the emerging field of Knowledge Domain Visualization.
Methodology: Text analysis was employed to derive the necessary content.
Findings: Review of literature demonstrated that as an emerging field, knowledge domain visualization had undergone positive development over the past two decades and has built good capacity towards presenting a clear and multi-dimensional view of the science structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Domain Visualization
  • Science of Sciences
  • Structure Plotting
  • Webometric Theoretical Foundation