وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصصی شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع¬رسانی دانشگاه الزهرا؛

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع¬رسانی دانشگاه الزهرا (س)؛

3 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع¬رسانی دانشگاه الزهرا (س)؛

چکیده

هدف: این پژوهش به بررسی وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‏رسانی تخصصی در شهر تهران می‌پردازد.
روش: این پژوهش با یک رویکرد کمی و با استفاده از روش‌های مطالعات کتابخانه‌ای و پیمایشی در 131 کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی تخصصی شهر تهران انجام شده است.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل‌های آماری ناهمخوانی 4 مورد از 7 ملاک ارزیابی شامل: برنامه‌ریزی و پیاده-سازی مدیریت خدمات، فرایندهای ارائه خدمات، فرایندهای کنترلی، و فرایند عرضه با استاندارد را در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی شهر تهران، تأیید کرد و در مورد ملاک‌های سیستم مدیریتی، فرایندهای ارتباطی، فرایندهای راه‌حلی، به انسجام نظری رسیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of Information Technology Services Management in Libraries and Special Information Centers in Metro Tehran

نویسندگان [English]

  • Z Abolghassemi 1
  • A Ghaebi 2
  • S Rezaie Sharif Abadi 3
چکیده [English]

Objectives: The present study investigates the state of administration of information technology services in libraries and special information centers in metropolitan Tehran
Methodology: A quantitative approach was used using literature survey. 131 libraries and Special Information Center were selected in Tehran Area.
Findings: Statistical Analysis confirmed the non-compliance with four out of seven evaluation criteria. These were planning and implementation of service management, service processes, control processes and presentation. No concrete theory was developed regarding the remaining criteria of management system, communication processes, and solution processes

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISO/IEC20000:2005
  • ITC Management
  • Special Libraries