دوره و شماره: دوره 45، شماره 4 - شماره پیاپی 1158551، دی 1390، صفحه 1-142 (58) 
کیفیت یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاهی؛ مطالعه‏ای کیفی

صفحه 77-100

روح الله مهدیون؛ محمد قهرمانی؛ مقصود فراستخواه؛ محمود ابوالقاسمی


بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه تهران

صفحه 101-121

فهیمه باب الحوائجی؛ عباسعلی رستمی‌نسب؛ اورانوس تاج الدینی؛ فخرالسادات هاشمی‌نسب