مدیریت پرونده‌های الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: این پژوهش فرایند ایجاد مخزن آرشیو الکترونیکی در دانشگاه‌ها را به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از نگهداری آرشیوهای فیزیکی گوناگون نشان می‌دهد.
روش: در این پژوهش از روش کیفی و مصاحبه با صاحب‌نظران آرشیو ملی ایران و ذی‌‌نفعان ایجاد آرشیو الکترونیکی در دانشگاه تهران استفاده شده است.
یافته‌ها: به منظور ایجادآرشیو رقمی، لازم است ابتدا دلایل و نیز اهداف تشکیل آن مشخص شود تا بتوان توجیهی پذیرفتنی در این زمینه داشت. ایجاد مخزن آرشیو الکترونیکی نیازمند تولید اسناد الکترونیکی و سنجش نیازمندی‌های بخش‌های مختلف دانشگاه و اخذکنندۀ مدارک از پرونده‌های دانشجویی است.
اصالت اثر: پژوهش، ده مرحلۀ اساسی را به منظور ایجاد مخزن آرشیو الکترونیکی پیشنهاد می‌کند‌، از جمله ضرورت و امکان‌سنجی ایجاد مخزن آرشیو، مطالعۀ مقدماتی در حوزۀ آرشیو، مصاحبه با ذی‌نفعان، استخراج اسناد و اطلاعات مورد نیاز هر یک از بخش‌ها، مشخص کردن اسناد مشترک و مورد نیاز بخش‌های مختلف، و تهیۀ اصطلاح نامۀ تخصصی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managing Students’ Electronic Profiles at Universities

نویسندگان [English]

  • Maryam Nakhoda 1
  • Sepideh Fahimifar 2
  • Nastaran Poursalehi 2
1 Assistant professor, Faculty of Information Science and Knowledge Studies, University of Tehran
2 PhD student, Information Science and Knowledge Studies, University of Tehran
چکیده [English]

Objective: This paper aims to describe the process of building electronic archive of students’ profiles at universities, in order to overcome difficulties resulting from keeping physical archives.
Methodology: In the present study, qualitative method and interviews were used to gather research data. Fifteen interviews were done with experts of National Archive of Iran, and stakeholders of electronic archives in Tehran University.
Findings: To establish digital archives of students’ profiles, it is essential to assess different requirements of departments that receive students’ documents for their processes. Also it is necessary to produce electronic input by using scanned or digital documents.
Originality/ Value: This study suggests ten basic stages to build electronic archive of students’ profiles in universities, including: feasibility studies of establishing archives, preliminary studies about the nature of archives, interviewing stakeholders, Extracting information and documents required by every section, Identifying common required documents among university sections and providing a specialized thesaurus for labeling documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic documents
  • Information Management
  • information retrieval
  • managing documents
  • organizing information