مدیریت مجموعۀ منابع کتابخانه با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

 هدف: امروزه رشد مجموعۀ کتابخانه‌ها با مشکلات مالی و کمبود فضای کافی روبه‌روست، پس این تحقیق با هدف به‌کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی(جی‌آی‌اس) در مدیریت مجموعۀ منابع کتابخانه (وجین نظام‌مند، مجموعه‌سازی و بازنمایی میزان امانت منابع) و ارائۀ مدل پیشنهادی مدیریت مجموعۀ منابع کتابخانه با استفاده از آن انجام گرفته است.
روش: پژوهش حاضر تلفیقی از روش پیمایشی - توصیفی و روش طراحی سیستم است. در این پژوهش به‌منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از روش پیمایشی - توصیفی و برای پیاده‌سازی و ورود اطلاعات و داده‌ها به نرم‌افزار آرک‌جی‌آی‌اس و همچنین تحلیل داده‌ها و نمایش نتایج بر روی نقشه‌های طبقات کتابخانه، از روش طراحی سیستم استفاده شد و طراحی پایگاه اطلاعات مکانی با استفاده از اطلاعات منابع و میزان امانت آنها و نقشۀ ساختمان کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به‌عنوان نمونۀ موردی انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در هنگام جست‌وجو در پایگاه اطلاعات مکانی ایجادشده، میزان امانت منابع هر قفسۀ خاص بر روی نقشۀ ساختمان و تالار مورد نظر، امکان مشاهده دارد. در نهایت با استفاده از یافته‌های تحقیق، مدل پیشنهادی مدیریت مجموعۀ منابع کتابخانه با استفاده از جی‌آی‌اس و بر اساس واقعیت اجرایی، مراحل مختلف پژوهش ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Library collection management through GIS (Case Study: The Central Library of Tehran University)

نویسنده [English]

  • Roya Pournaghi
Assistant Professor of Iranian Research Institute for Information Science & Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Nowadays, due to financial problems and lack of space in the library to Library collection development, The overall goal of this research have been set as the use of GIS in the Library collection management (weeding systematic collection, collecting collection, Mapping circulation) And the model proposed Library collection management using GIS.
Methodology: This combination of survey methods - descriptive design system. In order to collect the required data and a description of the method, To implement and entering data into ArcGIS software. It also analyzes the data and displays the results on the library floor map design method were used. And spatial database design and plan has been done at the Central Library of Tehran University.
Findings: Results showed that spatial information is created in the database search, location range circulation of source on the Library Floor Plan Floor, and bookcase section is visible. The proposed research using library resources and using complex spatial representation GIS based on various stages of implementation were constructed reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geospatial Information System
  • management Library Collection
  • Libraries and information centers
  • Academic libraries