تحلیل سرانه نشریات علوم پزشکی ایران و انطباق آن با تعداد پژوهشگران این حوزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول کتابداری / دانشگاه شاهد

2 عضو هیات علمی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد

3 عضو هیات علمی و مدیر کل برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تحلیل سرانه نشریات علوم پزشکی ایران و انطباق آن با تعداد پژوهشگران است.
روش‌: این پژوهش با روش پیمایشی توصیفی انجام شده و جامعه آن شامل 341 عنوان نشریه و 113693 پژوهشگر علوم پزشکی که 16551 از آن‌ها آموزشگر، 9639 دانش‏آموخته و 87503 نفر آن‌ها نیز دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران می‏باشند. برای تحلیل سرانه نشریات مورد نیاز پژوهشگران، از روش مقالات دریافتی نشریات (74 عنوان نشریه نمونه) و ابزار سیاهه‌ وارسی محقق ساخته و مصاحبه حضوری، تلفنی و پست الکترونیکی استفاده شده و تجزیه و تحلیل یافته‏ها نیز با استفاده از نرم‏افزار اکسل انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‏ها نشان داد که حوزه فرعی پزشکی (عمومی) با 122 و دو حوزه تامین اجتماعی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، هر کدام با یک عنوان نشریه بیشترین و کمترین تعداد موضوعات نشریات پزشکی را به خود اختصاص داده‏اند و نسبت نشریات علمی - پژوهشی برای هر 10000 پژوهشگر 30 عنوان بوده و این حوزه فاقد نشریه علمی – ترویجی است. علاوه بر این، براساس مقالات ارسال شده پژوهشگران به 341 عنوان نشریه فعلی، 782 عنوان نشریه برای این حوزه پیش‏بینی می‏شود.
اصالت پژوهش: نتایج نشان داد که علیرغم روند رشد صعودی نشریات و پژوهشگران، نشریات علمی – پژوهشی فعلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پاسخگوی انتشار مقالات تالیفی پژوهشگران این حوزه نمی‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the number of Journals in Iran and comparison with the number of researchers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pashang 1
  • Hamzehali Nourmohammadi 2
  • Abdolreza Noroozi Chakoli 3
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study is to analyze the number of medical journals published in Iran and compare it to the number of researchers.
Methodology: This study is an applied one and was done by using a descriptive survey methodology. Statistical population of this study includes all the medical journals (341 titles) and researchers (113693 people) that 16551 educator, 9639 educated and 87503 are related to students. Share of each researcher from journals during a year was calculated by using articles received (from 74 sample journals). Tools of data collection for this study include: researcher- made data checklist, direct and telephone interview, electronic posts and excel software for analyzing the data.
Findings: The findings of the study showed that the medical (public) with 122 titles and two areas of social security and medical and laboratory equipment, each with 1 title respectively as the highest and lowest number of journals devoted to themselves. Also medical science has no journal review-journal and ratio of all scientific–journals to every 10000 researcher in medical studies was 30 titles. In addition, according to papers submitted by researchers in 341 journals, 782 journal titles were predicted for researchers.
Originality Research: Results shows that despite of the rising trend of the journals & researchers, scientific journals of ministry of health, cure and medical training not accountable for publishing researcher articles in the field of medical sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • yearly share
  • researchers of medical science
  • Ministry of health
  • cure and medical training
  • Iran