مروری گسترده بر جایگاه و نقش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، توجیه و تبیین نیاز به یک سازمان یا یک مرکز برای بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی و شناسایی قابلیت‌ها و جایگاه پژوهشگاه ایرانداک برای پذیرش نقش‌های ممکن در این زمینه است.
روش: این پژوهش با رویکرد کتابخانه‌ای و با مرور گسترده انجام پذیرفت که در آن، دامنه پژوهش، تدوین و اسناد و مدارک درون/برون ‌سازمانی و پژوهش‌های مرتبط با نظام ملی اطلاع‌رسانی و فعالیت برخی از مهم‌ترین سازمان‌های موفق بین‌المللی در این زمینه بررسی شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد ایرانداک می‌تواند در زمینه گسترش استاندارد، ایجاد شبکه متخصصان و حرفه‌مندان، گسترش فرایند به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و دانش، ‌تسهیل دسترسی به محتوای علمی و اطلاعاتی، رهبری و مدیریت تغییر در این کتابخانه‌ها، گسترش بسترهای مدیریت داده‌های پژوهشی، گردآوری اطلاعات و آمار این کتابخانه‌ها و گسترش همکاری‌های بین‌کتابخانه‌ای نقش داشته باشد.
اصالت اثر: پژوهش حاضر از معدود پژوهش‌های مربوط به شفاف‌سازی نقش و جایگاه یک سازمان در نظام ملی اطلاع‌رسانی دانشگاهی و همچنین بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scoping Review of the Position and Role of Iranian Research Institute for Information Science and Technology (Irandoc) in Improving and Extending Activities of University and Research Libraries

نویسنده [English]

  • Reza Rajabali Beglou
Iranian Institute for Science and Technology (Irandoc)
چکیده [English]

Purpose: The purposes of this research was defining the need to an organization or a center for improving and extending university and research libraries, and identifying capabilities and position of Iranian Research Institute for Science and Technology (Irandoc) for accepting possible roles.
Methodology: This research was documentary with scoping review in which the scope of research defined with internal and external organizational documents, related researches in NATional Information System (NATIS) and international successful organizations in this field.
Findings: Irandoc can play roles in developing standard, establishing experts and professional network, developing information and knowledge sharing process, facilitating access to the scholarly contents, leadership and change management, developing infrastructures for research data management, gathering information and statistics of these libraries & developing interlibrary collaborations in these libraries.
Originality: This research is one of the seldom researches related to clarification of an organization’ role and position in NATional Information System (NATIS) in Universities and improving and also extending activities of university and research libraries in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University libraries
  • Research libraries
  • NATional Information System (NATIS) in universities
  • Iranian‌ Research Institute for Information Science and Technology (Irandoc)