وندالیسم در کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی نمودها و دلایل‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی

2 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه خوارزمی، تهران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی نمودها و دلایل وندالیسم در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها است.
روش: پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های 10 دانشگاه دولتی شهر تهران بودند که دیدگاه 304 نفر آنها به شیوه تصادفی ساده و با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته گردآوری و بررسی شد.
یافته‌ها: وندالیسم در "منابع" بیش‌ از وندالیسم در "تجهیزات و ساختمان" است. در منابع، سرقت، پنهان و پاره کردن کتاب‌ها و مجلات بیشتر رخ می‌دهد. در تجهیزات و ساختمان، بیشترین تخریب به ‌واسطه نوشتن مطالب، جابجایی پوستر، نوشتن متن روی دیوار و آسیب‌رسانی به تجهیزات است.
نتایج: دلایل وقوع رفتارهای وندالیستی از دیدگاه کتابداران را می‌توان به 2 دسته تقسیم کرد؛ 1- عوامل فردی شامل: عدم توانایی در خرید منابع و استفاده مکرر از منابع کتابخانه‌ها و مسائل روانشناختی. 2- عوامل محیطی مانند: نارضایتی کاربران از خدمات کتابخانه و نبودن نسخه‌های متعدد از منابع.
اصالت اثر: با توجه به مطالعات انجام شده، این پژوهش برای نخستین بار در کشور به بررسی وندالیسم در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تهران پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vandalism in academic libraries: Types and causes

نویسندگان [English]

  • roghayeh alizadeh 1
  • Nosrat Riahinia 2
  • Somaye Sadat Akhshik 3
1 kharazmi university
2 Full Professor of Knowledge and Information Science, Tehran, Kharazmi University
3 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Tehran, Kharazmi University
چکیده [English]

Aim: The aim of this research is to recognize the types and causes of vandalism in academic libraries of governmental universities in Tehran from their librarians’ viewpoint.
Method: The research method is survey and statistical population involved of all employed librarians in libraries of 10 governmental universities of Tehran. The viewpoints of 304 they by sampling method was simple random sampling and have been collected and surveyed through researcher-designed questionnaire.
Findings: Vandalism in resources is greater than vandalism in buildings and equipment. On resources stealing, hiding and tearing of resources occur and this is common event for the books and magazines. On equipment and buildings most damage has been caused by writing on them, relocating poster, writing text on the wall and damage to equipment.
Results: The causes of occurrence of vandalistic behavior can be divided into two groups: 1- The individual factors such as: inability to buy resources, frequent use of library resources and psychological problems. 2-Environmental factors such as: dissatisfaction of users from library services and the lack of multiple copies of resources.
Originality: According to the studies, this research has been the first in the country to Survey vandalism in academic libraries of governmental universities in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism
  • Aspects and Causes
  • Academic libraries
  • Librarians
  • Governmental Universities
رفیعی‌دارانی، هادی؛ پارساپو، سارا؛ دانایی‌سیج، محید؛ زارعی، افسانه (1393). بررسی آثر اقتصادی وندالیسم بر هزینه‌های شهرداری و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی: مطالعه موردی مشهد. مدیریت شهری، 36.
شهباز، سیما؛ منصوریان، یزدان؛ شهباز، افسانه (1394). بازتاب وندالیسم کتابخانه‌ای در کتاب نوشته‌ها: مطالعه‌ای موردی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26(1): 43-60.
میری، انیس؛ زارعی، فاطمه؛ ذاکر، مرضیه (1394). وندالیسم کتابخانه‌ای از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی. شمسه، نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌ها موزه‌ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی، 7 (28 و 29).
 
 
 
References
                            
Ajala, Isaac Olugbenga; Oyeboade, Samuel Adeolu (2008). Theft and Mutilation of Library Materials in Nigerian Academic Libraries. Library & Archival Security, 21(1), 21-32.
Aniebiet Inyang, Ntui; Isu susang, Eyong; Osuolale Ayanlade, Kekayo (2014). Perceived Effect of Students’Antisocial Behavior on Library Services in Tertiary Institutions Libraries in Cross River State, Nigeria. Journal of Library and Information Sciences, 2(2). DOI: 10.15640/jlis.V2n2a2.
Gadekar, S. J.; Dhakne, B. D; Chavan, S. P. (2013). Preventive & Control Measures of Library Crime & Vandalism in Engineering College Libraries. Research Front, 1 (3).
Gadekar, Sachin J.; Golwal, Madansing D. (2013). Illegal Practices in Engineering College Libraries. Online International Interdisciplinary Research Journal, III (VI).
Isebe, Marcus.L.E. (2015). Vandalism of Information Material in Colleges of Education in Delta State. International Journal of Library and Information Science Studies, 1(1), 1-11.
Justice Ofua, Owajeme; Thaddaeus Emiri, Ogochukwu (2011). Perceptions and Attitude of Students in Relation to Vandalism in University Libraries in South- South Zone of Nigeria. International Journal of Digital Library Systems, 2(3), 23-28.
Obiagwu, Marcel C (1992). Library Abuse in Academic Institutions: A Comparative Study. Information & libr. Reu, 29. 291-305.
Opaleke, J.S.; Raji, A.A; Folorunsho, A. L (2004). An Examination of Mutilation and Theft Cases in Nigerian Academic and Public Libraries. Educational Forum, 7.
Oyesiku, F.A.; Buraimo, O.; Olusanya, O.F. (2012). Disruptive Readers in Academic Libraries: A Study of Olabisi Onabanjo University Library. Library Philosophy and Practice, Available: http://unllib.unl.edu/LPP/
Perez, Carmen; Cuadrado, Manuel; Cervera, Amparo (2009). Understanding University Library Users’ Mistreatment of Books. The Jourmal of Academic Librarianship, 35 (2), 177-183.
Salaam, Mulikat O; Onifade, Fehintola N (2010). Perceptions and attitude of students in relation to vandalism in a University Library. Annals of Library and Information Studies, l 57, 146-149.
Udoudog, Samuel J. (2012). Assessment of theft and Mutilation of Information resources in selected academic Libraries in Niger State. The International Information and Library Review, 44, 155-163.
Ufuoma, Eruvwe; Oji Lucky, Akpojotor; Vera Ngozi, Okonoko (2015). Defiant Attitude among Library Users in Federal University of Petroleum Resources Library Effurun (FUPRE) Nigeria. Information and Knowledge Ledge Management, 5 (3).