نویسنده = دکتر قاسم صافی
تعداد مقالات: 8
2. مرجع‌شناسی عمومی (فارسی و عربی)

دوره 42، شماره 47، پاییز 1387

دکتر احد پیشگر؛ دکتر قاسم صافی