کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش واسطه ای سواد اطلاعاتی در ارتباط بین سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی

دوره 51، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 69-92

آرزو ترکمان؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ رضوان حکیم زاده؛ داود حاصلی


3. نقش کتابخانه‌های آموزشگاهی در پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 45، شماره 2، تیر 1390، صفحه 59-75

علی رضائی شریف؛ مسعود گنجی؛ نادر حاجلو