نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. نقش توسعه حرفه ای و اخلاق کار بر تعهد سازمانی و میل به ماندن کارکنان کتابداری شهر تبریز

دوره 52، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 81-98

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ روح اله مهدیون؛ عزیز هدایتی خوشمهر؛ مهدی کاظم زاده بیطالی


3. ارزشیابی نظامهای اطلاعاتی: رویکردها، مدل ها و روش ها

دوره 44، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 113-139

حسین تقوی قره بلاغ؛ حمید رحیمیان؛ روح الله مهدیون