کلیدواژه‌ها = وب معنایی
کاربرد هستی‌شناسی‌ها در کتابخانه دیجیتال رویکردی مبتنی بر فراترکیب

دوره 55، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-30

مهدی پژوهان؛ نجلا حریری؛ یعقوب نوروزی؛ فهیمه باب الحوائجی


مروری بر مفهوم هستی‌نگاری در وب معنایی

دوره 51، شماره 3، مهر 1396، صفحه 83-100

مرتضی کوکبی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ سولماز زرداری