نویسنده = ������������������ �������� ������
تعداد مقالات: 3
2. وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی تهران و رابطه آن با منابع خودکارآمدی

دوره 53، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-1

پیام کیهان فر؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی


3. اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتصاب مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی براساس فرایند تحلیل شبکه

دوره 52، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-32

سمیرا اسماعیلی؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی