نویسنده = محسن نوکاریزی
ارزیابی محیط رابط کاربری نرم‌افزار ارائه جلسات مجازی اسکای روم

دوره 55، شماره 4، دی 1400، صفحه 44-58

فاظمه جباری؛ محسن نوکاریزی؛ اعظم صنعت‌جو