نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 4
2. تدوین الزامات طراحی دایره‌المعارف‌ برخط امام علی "علیه‌السلام" از طریق ایجاد تیم‌های فرازمانی رسمی

دوره 52، شماره 1، بهار 1397، صفحه 34-13

علی اصغر پورعزت؛ افسانه دهقانپور فراشاه؛ طیبه عباسی


3. تصویرپردازی از کتابخانه‌های تعالی گرا و دانش مبنا در امتداد توسعه نسل های جدید دانشگاه

دوره 51، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-38

علی اصغر پورعزت؛ فاطمه فتحی؛ فرزانه قاسمی