کلیدواژه‌ها = کتابخانه دانشگاهی
ارزیابی اپک‌های دانشگاه‌های ایران

دوره 52، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 13-36

10.22059/jlib.2019.261924.1338

لیلا همرنگ؛ عاطفه شریف؛ فاطمه زندیان


روابط عمومی در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 39، شماره 43، تیر 1386

نانسی ج. مارشال؛ امین زارع