کلیدواژه‌ها = علم‌سنجی
تأثیرگذارترین پژوهشگران در حوزۀ آی ‌متریکس: نگاهی ترکیبی به شاخص‌های تأثیرگذاری

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-54

فرامرز سهیلی؛ هادی شریف مقدم؛ افشین موسوی چلک؛ علی اکبر خاصه


مطالعۀ علم‌سنجی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه‌های آمریکا

دوره 47، شماره 3، مهر 1392، صفحه 273-286

فریبا صحبتی ها؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان