نویسنده = فاطمه زندیان
تاثیر دیجیتال‌سازی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی بر اثربخشی سازمانی

دوره 53، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 121-138

10.22059/jlib.2018.233841.1218

فاطمه زندیان؛ محمد حسن زاده؛ اکرم سادات سجادیان


ارزیابی اپک‌های دانشگاه‌های ایران

دوره 52، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 13-36

10.22059/jlib.2019.261924.1338

لیلا همرنگ؛ عاطفه شریف؛ فاطمه زندیان


مطالعه‌ی مقایسه‌ای عملکرد جستجو در موتورها و فراموتورهای جستجو

دوره 49، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 511-593

10.22059/jlib.2016.58281

فاطمه زندیان؛ اصغر مسعودی نصر آبادی؛ معصومه لطیفی؛ لیلا زادولی خواجه