کلیدواژه‌ها = اینترنت
سنجش میزان تکرار اطلاعات در بازیابی اطلاعات فارسی از وب با مقایسۀ موتورهای کاوش عمومی

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 239-254

سمیرا گوهری؛ لیلا مکتبی فرد؛ حمیدرضا جمالی مهموئی