دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-140 
بررسی رابطه هوش هیجانی واضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر بوشهر

صفحه 31-50

عبدالرسول خسروی؛ رضا بصیریان جهرمی؛ شهره سیدحسینی؛ نیلوفر معتمد