کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
تعداد مقالات: 7
2. ارزیابی کیفیت خدمات نظام یاددهی - یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 277-303

محمد علی شاه حسینی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ رحیم عبادی؛ حمید رودباری


3. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های‏ دیجیتال بر اساس الگوی دیجی‌کوال (مورد مطالعه: کتابخانۀ‏ دیجیتال دانشگاه تهران)

دوره 48، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 309-324

مریم جعفربگلو؛ محسن حمیدی؛ شاپور انوری؛ سید علی اکبر فامیل روحانی


5. کیفیت خدمات کتابخانه‌های ایران (بررسی پژوهش‌های مدل لیب‌کوآل در ایران)

دوره 47، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 191-208

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مسعود رزمی شندی؛ یعقوب نوروزی