نشریۀ تحقیقات کتابداری و اطلاع‏ رسانی دانشگاهی

 

خلاصۀ استاندارد عنوان:.Acad. Librariansh. Info. Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری: 6 هفته

نرخ پذیرش: 11%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به متن مقالات

 

 

        

                                    

 

شماره جاری: دوره 54، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه روش‌های ایجاد هستی‌شناسی: شناسایی مولفه‌ها و ویژگی‌ها بر مبنای تحلیل پژوهش‌های انجام شده

هدی هماوندی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


5. بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی

صفحه 1-1

صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی؛ نسرین بسطامی؛ سارا بهرامی نیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
شاپا چاپی
1338-1026

بانک ها و نمایه نامه ها