کلیدواژه‌ها = کتابخانه های دانشگاهی
ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشگاه رازی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

دوره 53، شماره 2، تیر 1398، صفحه 32-51

محمود مرادی؛ خاطره ویسی؛ سارا بهرامی نیا


کاربرد گسترش عملکرد کیفیت (QFD) در ارتقای کیفیت خدمات بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)

دوره 49، شماره 3، مهر 1394، صفحه 377-393

سیده هاجر رادمرد؛ حسن کیانی خوزستانی؛ منصور تاجداران