دوره و شماره: دوره 44، شماره 2 - شماره پیاپی 537321، تیر 1389، صفحه 1-168 (52) 
بررسی میزان مقالات تهیه شده از پایان‏نامه‌های دوره دکتری دانشگاه تهران (1380- 1384)

صفحه 45-69

کیوان کوشا؛ جمشید صادقیانی؛ مهدیه السادات حیدری؛ افسانه زینلی کرمانی


ارزشیابی نظامهای اطلاعاتی: رویکردها، مدل ها و روش ها

صفحه 113-139

حسین تقوی قره بلاغ؛ حمید رحیمیان؛ روح الله مهدیون