دوره و شماره: دوره 44، شماره 2 - شماره پیاپی 537321، تابستان 1389، صفحه 1-168 (52) 
2. بررسی میزان مقالات تهیه شده از پایان‏نامه‌های دوره دکتری دانشگاه تهران (1380- 1384)

صفحه 45-69

کیوان کوشا؛ جمشید صادقیانی؛ مهدیه السادات حیدری؛ افسانه زینلی کرمانی


5. ارزشیابی نظامهای اطلاعاتی: رویکردها، مدل ها و روش ها

صفحه 113-139

حسین تقوی قره بلاغ؛ حمید رحیمیان؛ روح الله مهدیون


8. سخن سردبیر

صفحه 7-13

غلامرضا فدایی