دوره و شماره: دوره 57، شماره 3، مهر 1402 
برنامه راهبردی بازاریابی دیجیتال برای کسب‌وکارهای کتاب الکترونیکی

صفحه 17-38

10.22059/jlib.2024.365531.1709

سمیه زمانی؛ مهدی شقاقی؛ مهدی علیپور حافظی؛ محسن حاجی زین العابدینی


دلایل سلب اعتبار مقالات ایرانی‌ها: مرور نظام‌مند

صفحه 73-94

10.22059/jlib.2024.367495.1714

امیرحسین رجب زاده عصارها؛ سپیده فهیمی فر؛ نادر نقشینه