نویسنده = سپیده فهیمی فر
تحلیل سلسله مراتبی تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیلان

دوره 56، شماره 2، تیر 1401، صفحه 59-74

مرجان میرزنده‌دل؛ سپیده فهیمی‌فر؛ علیرضا نوروزی


امکان‌سنجی ایجاد جنبش حمایت از خلاقیت‌های محلی در کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران

دوره 56، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 59-72

آرزو رضائی؛ سپیده فهیمی فر؛ نادر نقشینه


شناسایی راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

دوره 55، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 91-116

الهام عابدی؛ سپیده فهیمی فر؛ مریم صراف زاده


شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودکان و نوجوانان از دیدگاه ناشران

دوره 54، شماره 3، آبان 1399، صفحه 13-33

اطهره نقدی نژاد؛ سپیده فهیمی‌فر؛ علیرضا نوروزی


کیوآر کد و بازنمایی اطلاعات در کتاب های درسی دانشگاهی: دیدگاه اساتید

دوره 52، شماره 3، آذر 1397، صفحه 39-58

معصومه محمدی ضرون؛ سپیده فهیمی فر


شبکه ی ارتباط علمی پژوهشگران دانشگاه تهران چگونه است

دوره 51، شماره 3، مهر 1396، صفحه 13-36

فاطمه فهیم نیا؛ سپیده فهیمی فر


مدیریت پرونده‌های الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه‌ها

دوره 47، شماره 2، تیر 1392، صفحه 209-220

مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ نسترن پورصالحی