نویسنده = سپیده فهیمی فر
تعداد مقالات: 9
1. شناسایی راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

الهام عابدی؛ سپیده فهیمی فر؛ مریم صراف زاده


3. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودکان و نوجوانان از دیدگاه ناشران

دوره 54، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 13-33

اطهره نقدی نژاد؛ سپیده فهیمی فر؛ علیرضا نوروزی


5. کیوآر کد و بازنمایی اطلاعات در کتاب های درسی دانشگاهی: دیدگاه اساتید

دوره 52، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-58

معصومه محمدی ضرون؛ سپیده فهیمی فر


6. شبکه ی ارتباط علمی پژوهشگران دانشگاه تهران چگونه است

دوره 51، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 13-36

فاطمه فهیم نیا؛ سپیده فهیمی فر


8. مدیریت پرونده‌های الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه‌ها

دوره 47، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 209-220

مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ نسترن پورصالحی