کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 10
1. آینده‌نگاری آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران با رویکرد تحلیل تأثیرات متقابل

دوره 51، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 39-68

احسان گرایی؛ غلامرضا حیدری؛ مرتضی کوکبی


2. تحلیل سرانه نشریات علوم پزشکی ایران و انطباق آن با تعداد پژوهشگران این حوزه

دوره 49، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 491-509

محمدرضا پاشنگ؛ حمزه علی نورمحمدی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


3. شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌های ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 213-237

مینا رضایی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


4. مطالعۀ روند چندنویسندگی و رابطۀ آن با ضریب تأثیر در نشریات فارسی حوزۀ فنی و مهندسی ایران طی سال‌های 1380 - 1389

دوره 48، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 583-603

محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ زهرا عابدی خوراسگانی؛ فرامرز سهیلی


8. مشارکت ایران و مالزی در تولید علم: بررسی الگوی هم‌تألیفی در وبگاه علوم

دوره 43، شماره 2، مهر 1388

فرشته دیده‏‏‏‏گاه؛ محمد امین عرفان منش


10. بررسی متون طب سنتی به چاپ رسیده

دوره 36، شماره 39، اردیبهشت 1381

حسن منتصب مجابى