کلیدواژه‌ها = سواد اطلاعاتی
تعداد مقالات: 11
3. رابطه بین سواد اطلاعاتی و مدیریت زمان با اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده اردبیل

دوره 52، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 57-82

عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی حسنی


5. بررسی نقش واسطه ای سواد اطلاعاتی در ارتباط بین سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی

دوره 51، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 69-92

آرزو ترکمان؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ رضوان حکیم زاده؛ داود حاصلی


6. بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره 51، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-1

حمید کشاورز؛ امیر وفائیان؛ محمدرضا شکاری


7. بررسی سواد اطلاعاتی معلمان

دوره 51، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 6-6

علیرضا نوروزی؛ پروین قاسمی


9. خودکارآمدی سواد اطلاعاتی: چارچوب مفهومی‌ و زمینۀ پژوهشی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-22

حمید کشاورز؛ علی شعبانی؛ فاطمه فهیم نیا


11. رابطة محیط اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی: مطالعة موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز

دوره 45، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 27-48

بهناز شیبانی؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ امیررضا اصنافی