کلیدواژه‌ها = دانشگاه تهران
شبکه ی ارتباط علمی پژوهشگران دانشگاه تهران چگونه است

دوره 51، شماره 3، مهر 1396، صفحه 13-36

10.22059/jlib.2016.61265

فاطمه فهیم نیا؛ سپیده فهیمی فر


مطالعۀ آشنایی پژوهشگران دانشگاه تهران با تعریف‌ها و مصداق‌های سوءرفتارهای پژوهشی

دوره 47، شماره 4، دی 1392، صفحه 375-396

10.22059/jlib.2013.51131

امیرحسین رجب‌ زاده عصارها؛ نادر نقشینه؛ علی اکبر صبوری


تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان مورد مطالعه: کتابخانه های دانشگاه تهران(پردیس های مستقردر شهر تهران)

دوره 45، شماره 4، دی 1390، صفحه 33-53

ابوالقاسم عربیون؛ عامر دهقان؛ آرش رضازاده؛ یوسف زرنگاریان؛ توفیق ساعدی تپه رشت


بررسی میزان مقالات تهیه شده از پایان‏نامه‌های دوره دکتری دانشگاه تهران (1380- 1384)

دوره 44، شماره 2، تیر 1389، صفحه 45-69

کیوان کوشا؛ جمشید صادقیانی؛ مهدیه السادات حیدری؛ افسانه زینلی کرمانی


سنجش میزان هوش هیجانی کتابداران دانشکده‏های دانشگاه تهران

دوره 43، شماره 2، مهر 1388

علی شعبانی؛ دکتر غلامرضا فدایی؛ دکتر محمد علی بشارت


ارزیابی شیوه نامه های استناد در نشریات معتبر دانشگاه تهران

دوره 37، شماره 1، فروردین 1382

دکتر عباس حری؛ اعظم شاهبداغی