کلیدواژه‌ها = دانشگاه تهران
تعداد مقالات: 13
1. شبکه ی ارتباط علمی پژوهشگران دانشگاه تهران چگونه است

دوره 51، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 13-36

فاطمه فهیم نیا؛ سپیده فهیمی فر


2. مطالعۀ آشنایی پژوهشگران دانشگاه تهران با تعریف‌ها و مصداق‌های سوءرفتارهای پژوهشی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 375-396

امیرحسین رجب‌ زاده عصارها؛ نادر نقشینه؛ علی اکبر صبوری


3. تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان مورد مطالعه: کتابخانه های دانشگاه تهران(پردیس های مستقردر شهر تهران)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 33-53

ابوالقاسم عربیون؛ عامر دهقان؛ آرش رضازاده؛ یوسف زرنگاریان؛ توفیق ساعدی تپه رشت


4. بررسی میزان مقالات تهیه شده از پایان‏نامه‌های دوره دکتری دانشگاه تهران (1380- 1384)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 45-69

کیوان کوشا؛ جمشید صادقیانی؛ مهدیه السادات حیدری؛ افسانه زینلی کرمانی


6. سنجش میزان هوش هیجانی کتابداران دانشکده‏های دانشگاه تهران

دوره 43، شماره 2، پاییز 1388

علی شعبانی؛ دکتر غلامرضا فدایی؛ دکتر محمد علی بشارت


7. ارزیابی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران

دوره 39، شماره 44، پاییز 1386

صالح رحیمی؛ طاهره علومی؛ غلامرضا فدایی