نمایه نویسندگان

ب

 • بشارتی، مینا لزوم مهندسی مجدد منابع انسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در ایام فراغت آموزشی [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • بنی اقبال(مترجم)، ناهید استنادگرها: تولید کتابشناسی برای نسل آینده [دوره 39، شماره 44، 1386]

پ

 • پاکدامن، نشانه ارتباطات علمی در دانشگاه‌ها با تاکید بر مشکلات دسترسی به مجلات علمی [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • پاکدامن، نشانه کتابخانة دانشگاهی با هدف استفادة مشترک [دوره 39، شماره 44، 1386]

چ

 • چهری، علی امید ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 39، شماره 43، 1386]

ح

 • حاجی اکبری، امیر حسین تأثیر درس شیوه بهره‌گیری از کتابخانه بر نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • حیدری، غلام ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • حری، عباس عوامل موثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاهی : پژوهشی در متون [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • حری، عباس تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383-1376) [دوره 39، شماره 44، 1386]

خ

 • خسروجردی، محمود مفهوم‌سازی دسترسی به اطلاعات و ارائه مدلی ترکیبی:پاره‌ای از تبعات فن‌آوری بر دسترسی [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • خندان، محمد تکنولوژی اطلاعات و تکنولوژی‌های معطوف به خود [دوره 39، شماره 43، 1386]

ر

 • رحیمی، صالح ارزیابی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران [دوره 39، شماره 44، 1386]

ز

 • زارع، امین روابط عمومی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 39، شماره 43، 1386]

س

 • سمیرمی¬زاده، مینا تغییرات سازمانی ناشی از ورود فن‌آوری نوین به کتابخانه‌ها [دوره 39، شماره 44، 1386]

ش

 • شریف، عاطفه مروری بر رویکردهای نمایه سازی خودکار وب : محتوا محوری، استناد محوری و معنا محوری [دوره 39، شماره 43، 1386]

ص

 • صادق ضیایی، دکتر محمد لزوم مهندسی مجدد منابع انسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در ایام فراغت آموزشی [دوره 39، شماره 44، 1386]

ع

ف

 • فدایی، غلامرضا ارزیابی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • فدائی، غلامرضا تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383-1376) [دوره 39، شماره 44، 1386]

ک

 • کاپورو، رافائل تکنولوژی اطلاعات و تکنولوژی‌های معطوف به خود [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • کسلر، جان استنادگرها: تولید کتابشناسی برای نسل آینده [دوره 39، شماره 44، 1386]

ل

 • لاریجانی، دکتر حجت اله حسن بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی نسبت به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران [دوره 39، شماره 43، 1386]

م

 • مارشال، نانسی ج. روابط عمومی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • میرزابیگی، مهدیه بررسی روابط میان اصطلاحات مشترک در اصطلاحنامه فرهنگی فارسی : اصفا و اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • مظفری غربّا، رستم تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383-1376) [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • مقدم، حسین مرادی بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (82-81) و تعیین اولویت‌های خدماتی کتابخانه‌های دانشگاهی. [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • مقدم، فاطمه نورسری بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی نسبت به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • مهر طباطبایی، اشرف نقی استانداردها در خدمات مرجع مجازی [دوره 39، شماره 44، 1386]

ن

 • ناخدا، مریم عوامل موثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاهی : پژوهشی در متون [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • نشاط، نرگس زبان و هرمنوتیک در فرایند مرجع [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • نصیری، ماریا بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و تاثیر استادان بر الگوهای اطلاع یابی آنها [دوره 39، شماره 43، 1386]