تعداد مقالات: 480

1. سخن سردبیر: زنگ کتاب

دوره 47، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-3


3. خودکارآمدی سواد اطلاعاتی: چارچوب مفهومی‌ و زمینۀ پژوهشی

دوره 49، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-22

حمید کشاورز؛ علی شعبانی؛ فاطمه فهیم نیا


4. بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره 51، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-1

حمید کشاورز؛ امیر وفائیان؛ محمدرضا شکاری


5. مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-26

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسنزاده؛ محسن نظری


7. ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشگاه رازی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

دوره 53، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-1

محمود مرادی؛ خاطره ویسی؛ سارا بهرامی نیا


8. بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب

دوره 53، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-1

فرامرز سهیلی؛ صالح رحیمی؛ فاطمه ایوتوندی پور


9. عوامل ایجاد آشوب در سازماندهی اطلاعات و راهکارهای جلوگیری از آن

دوره 53، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-14

مریم ناخدا؛ علی شرفی


12. سخن سردبیر

دوره 44، شماره 1، بهار 1389، صفحه 5-9

غلامرضا فدایی


13. سخن سردبیر: دغدغه‌های رهبری

دوره 44، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 7-12

غلامرضا فدایی


14. سخن سردبیر: علم نافع

دوره 44، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 7-11

غلامرضا فدایی


15. سخن سردبیر: نقشه راه یا برنامه ریزی استراتژیک

دوره 45، شماره 1، بهار 1390، صفحه 7-11

غلامرضا فدایی


16. سخن سردبیر: میان رشته‌ای بودن

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 7-11

غلامرضا فدایی


17. سخن سردبیر: تغییر نام رشته و یا دانشکده

دوره 45، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 7-11

غلامرضا فدایی


18. سخن سردبیر: بین اطلاع‏رسانی و شایعه

دوره 45، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 7-11

غلامرضا فدایی


19. سخن سردبیر:سرقت جزیی و سرقت کلی

دوره 46، شماره 1، بهار 1391، صفحه 7-11

غلامرضا فدایی


21. شبکه ی ارتباط علمی پژوهشگران دانشگاه تهران چگونه است

دوره 51، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 13-36

فاطمه فهیم نیا؛ سپیده فهیمی فر


22. تصویرپردازی از کتابخانه‌های تعالی گرا و دانش مبنا در امتداد توسعه نسل های جدید دانشگاه

دوره 51، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-38

علی اصغر پورعزت؛ فاطمه فتحی؛ فرزانه قاسمی


23. اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتصاب مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی براساس فرایند تحلیل شبکه

دوره 52، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-32

سمیرا اسماعیلی؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی


24. رتبه‌بندی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع و صنعتی به روش تاپسیس

دوره 52، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-37

فرامرز سهیلی؛ حسیبه سیدی طاجار؛ مهدی حسینی؛ حمید احمدی


25. ارزیابی اپک‌های دانشگاه‌های ایران

دوره 52، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-36

لیلا همرنگ؛ عاطفه شریف؛ فاطمه زندیان