نویسنده = فاطمه فهیم نیا
چارچوبی برای امکان‌سنجی ایجاد واسپارگاه مدیریت اطلاعات سوانح طبیعی ایران

دوره 55، شماره 4، دی 1400، صفحه 26-43

شاهد رشیدی؛ نادر نقشینه؛ فاطمه فهیم نیا؛ یاسمین استوار ایزدخواه؛ فاطمه ثقفی


شناسایی شاخص های ارزیابی مخازن سازمانی: بررسی مخزن سازمانی دانشگاه الزهرا

دوره 55، شماره 3، مهر 1400، صفحه 21-39

مریم فلاح؛ مریم ناخدا؛ میترا صمیعی؛ فاطمه فهیم نیا


بررسی مانایی ساختار نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با استفاده از مدل سیستم‌های مانا

دوره 55، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 91-94

مریم چهرقانی؛ فاطمه فهیم نیا؛ امیرمسعود شهرام‌نیا؛ محمدرضا وصفی


مطالعه روش‌های ایجاد هستی‌شناسی: شناسایی مولفه‌ها و ویژگی‌ها بر مبنای تحلیل پژوهش‌های انجام شده

دوره 54، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 13-39

هدی هماوندی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


بررسی مقایسه‌ای مدل‌های بازاریابی محتوایی از نظر مراحل و فرآیند اجراء

دوره 52، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 83-100

زهرا ناصری؛ علیرضا نوروزی؛ فاطمه فهیم نیا


شبکه ی ارتباط علمی پژوهشگران دانشگاه تهران چگونه است

دوره 51، شماره 3، مهر 1396، صفحه 13-36

فاطمه فهیم نیا؛ سپیده فهیمی فر


مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی

دوره 51، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-26

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسنزاده؛ محسن نظری


خودکارآمدی سواد اطلاعاتی: چارچوب مفهومی‌ و زمینۀ پژوهشی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-22

حمید کشاورز؛ علی شعبانی؛ فاطمه فهیم نیا


نقش فرهنگ دانش در اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش مورد مطالعه: یک سازمان دانش‌بنیان

دوره 48، شماره 3، آبان 1393، صفحه 325-345

میترا دیلمقانی؛ قاطمه فهیم نیا؛ محمد ابویی اردکان؛ غلامرضا فدایی


سنجش معیارهای ارزیابی و تولید کتاب‌های گویا از دیدگاه کاربران

دوره 48، شماره 2، تیر 1393، صفحه 159-182

مریم چهرقانی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه


شناخت فرهنگ‌دانشی:مطالعه موردی پژوهشگران حوزه امنیت رایانه

دوره 46، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 33-58

میترا دیلمقانی؛ فاطمه فهیم نیا


چشم اندازی بر مبانی نظری مصورسازی حوزه دانش

دوره 45، شماره 3، آبان 1390، صفحه 13-37

رسول زوارقی؛ غلامرضا فدایی؛ فاطمه فهیم نیا