کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دانشگاهی
شناسایی روندها و نیروهای پیشران موثر بر کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 54، شماره 4، دی 1399، صفحه 39-57

مهرناز الله بخش؛ نصرت ریاحی نیا؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده؛ سمیه سادات آخشیک


شناسایی ذهنیت‌های کتابداران دانشگاهی در مورد خودرهبری سازمانی و ارائه الگو.

دوره 54، شماره 4، دی 1399، صفحه 58-76

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مریم سادات سیدین؛ عاطفه زارعی


تاثیر دیجیتال‌سازی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی بر اثربخشی سازمانی

دوره 53، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 121-138

فاطمه زندیان؛ محمد حسن زاده؛ اکرم سادات سجادیان


وندالیسم در کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی نمودها و دلایل‌

دوره 52، شماره 3، آذر 1397، صفحه 101-118

رقیه علیزاده؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه سادات آخشیک


بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه تهران

دوره 45، شماره 4، دی 1390، صفحه 101-121

فهیمه باب الحوائجی؛ عباسعلی رستمی‌نسب؛ اورانوس تاج الدینی؛ فخرالسادات هاشمی‌نسب