کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
الگوی ساختاری تأثیر روابط حرفه‌ای و رهبری بر اشتراک دانش

دوره 56، شماره 3، مهر 1401، صفحه 29-44

علی شعبانی؛ فاطمه باقری؛ حسین تقوی؛ علی خالق خواه


تحلیل سلسله مراتبی تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیلان

دوره 56، شماره 2، تیر 1401، صفحه 59-74

مرجان میرزنده‌دل؛ سپیده فهیمی‌فر؛ علیرضا نوروزی


شناسایی ابعاد و شاخص های مدیریت دانش شخصی در سازمان آب منطقه ای فارس

دوره 55، شماره 2، تیر 1400، صفحه 123-154

علی بیرانوند؛ محمد ابراهیم سمیع؛ رضا اکبرنژاد؛ زهرا جمال زاده


بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 54، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 99-114

صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی؛ نسرین بسطامی؛ سارا بهرامی نیا


بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب

دوره 53، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-63

فرامرز سهیلی؛ صالح رحیمی؛ فاطمه ایوتوندی پور


بررسی وضعیت مدیریت دانش شخصی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس مدل اوری

دوره 53، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 51-74

شهناز خادمی زاده؛ فرزانه عبداللهی؛ زاهد بیگدلی


تدوین الزامات طراحی دایره‌المعارف‌ برخط امام علی "علیه‌السلام" از طریق ایجاد تیم‌های فرازمانی رسمی

دوره 52، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 34-13

علی اصغر پورعزت؛ افسانه دهقانپور فراشاه؛ طیبه عباسی


بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش با بهسازی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان اداری دانشگاه ارومیه

دوره 48، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 605-621

رضا حسن زاده؛ میرمحمد سیدعباس زاده؛ حسن قلاوندی


وضعیت‌یابی مؤلفه‌های زیرساختی پیاده‌سازی اشتراک دانش در صنعت بیمه‌

دوره 47، شماره 3، مهر 1392، صفحه 325-346

شبنم رفوآ؛ منصور تاجداران؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


شناخت فرهنگ‌دانشی:مطالعه موردی پژوهشگران حوزه امنیت رایانه

دوره 46، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 33-58

میترا دیلمقانی؛ فاطمه فهیم نیا


مطالعه وضعیت زیر ساخت‌های مدیریت دانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه اعضای هیات علمی

دوره 45، شماره 3، آبان 1390، صفحه 63-85

علی آدینه قهرمانی؛ لیلا هاشم پور؛ هاشم عطاپور


ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان در اعمال فرآیندهای مدیریت دانش

دوره 44، شماره 4، دی 1389، صفحه 81-93

محمدرضا امیری؛ حسین وکیلی مفرد؛ حمید به ورقی


مدیریت دانش در عصر وب2: رویکردی تکامل‌گرایانه

دوره 44، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 101-119

اورانوس تاج‌الدینی؛ علی سادات‌موسوی؛ علی شعبانی